Du er her:

Aktivitet: Udviklingsambassadør Vestafrika

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Vestafrika - Ghana, Niger, Togo, Mali og Côte d’Ivoire
Beløb: 25.797 kr.
Periode: Juni 2018

I samarbejde med en række partnere, Ghana National Association of the Deaf (GNAD), World Federation of the Deaf’s West and Central Africa Regional Secretariat (WCARS), Association des Sourds du Niger (ASN), Association des Sourds du Togo (AST), Association Malienne pour les Sourds (AMASOURDS) samt Association Nationale des Sourds de Côte d’Ivoire (ANASOCI), har DDL etableret et ambassadørprogram, hvor frivillige bliver tilknyttet DDL’s projekter og skal styrke den folkelige engagement, forankringen af udviklingsarbejdet i DDL’s organisatoriske bagland, og styrke overførslen af viden fra Nord til Syd. Der ansøges om deltagelse i et projektforummøde i Abidjan som en føl, hvor vedkommende får mulighed for at sætte sig grundigt ind i projektets kontekst og med egne øjne se udviklingsarbejdet og dets resultater, derigennem bliver de introduceret til udviklingsarbejdet og dets udfordringer og dilemmaer generelt. Derudover skal vedkommende bidrage til projektet med ens specifikke viden på områder, som der er blevet identificeret et behov for hos Sydpartnerne. Føllet vil få træning forud for besøget og konkrete opgaver under besøget i samarbejde med DDL og Sydpartnerne, som skal tilføre Sydpartnerne ny viden. 

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.