Du er her:

Aktivitet: XVIII World Congress of the World Federation of the Deaf: Sign Language Rights for All

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Paris
Beløb: 355.239 kr.
Periode: Februar - august 2019

World Federation of the Deaf’s verdenskongres, som finder sted hvert 4. år, giver WFD’s medlemsorganisationer og døvesamfundene mulighed for at udveksle erfaringer og styrke deres fortalervirksomhed. Verdenskongressen i Paris med temaet ”Sign Language Rights for All” vil give DDL og vores sydpartneres repræsentanter mulighed for at tilegne sig vigtig viden om centrale emner og nye tendenser indenfor døveområdet. DDL og GNAD’s repræsentanter skal også give et fælles oplæg under verdenskongressen om hvordan partnerskabet mellem DDL og GNAD har udviklet sig og dele vores fælles erfaringer fra partnerskabet.

Interventionen giver ydermere vores sydpartnere mulighed for at skabe et netværk til andre døveorganisationer og tiltrække potentielle donorer, som skal sikre sydpartnernes finansielle bæredygtighed på langt sigt og mindske afhængigheden af støtten fra Handicappuljen.

Slutteligt arrangeres der en netværksaften i Paris for deltagende repræsentanter fra alle vores sydpartnere (8 organisationer), hvor der kan skabes et forum for erfaringsudveksling om organisationsudvikling og fortalervirksomhed.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.