Du er her:

Kursus: Frontrunners, A Deaf International education programme

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Ghana, Jordan og Togo. Kurset finder sted i Danmark.
Beløb: 293.266 kr.
Periode: September 2017 - maj 2018

Sammen med vores samarbejdspartnere i Ghana (Ghana National Association of the Deaf), Togo (Association des Sourds du Togo) og i Jordan (Al-Takatof Deaf and Orphans Charity) søges om støtte til at kunne sende to yngre døveledere på et internationalt kursusforløb på de døves højskole Castberggård i Danmark. Kurset, der strækker sig over 8,5 måned (fra september 2017 til maj 2018), er særligt tilrettelagt for døve, og der undervises på tegnsprog, hvorfor det ikke er nødvendigt at medbringe tolk fra Togo og Jordan. På Frontrunners arbejder man med tegnsprog og døves kultur, ledelse (organisationsarbejde), projektledelse, menneskerettigheder, FN’s Handikapkonvention og kommunikation.

De to døve deltagere, der har gennemført denne uddannelse, vil få meget bedre forudsætninger for at tage aktivt del i projektarbejdet i GNAD/AST (som en del af det igangværende Vestafrika-projekt) og i ATDOC, når de vender hjem. De vil kunne styrke GNAD/AST og ATDOC’s arbejde på centrale områder, herunder at gennemføre træningsforløb, ledelse, projektledelse, informationsarbejde samt lobby- og interessevaretagelse. Det er aftalt at de to før kurset indgår kontrakt om at arbejde for GNAD og ATDOC i minimum 2 år efter endt kursusforløb.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.