Strategi og politik

Hvorfor strategier  og politikker?

Mennesker med handicap oplever mange fysiske, kommunikative og holdningsmæssige barrierer i form af ulige adgang til sundhedstjenester, uddannelse, beskæftigelse og indtægtskilder. Det forhindrer mennesker med handicap i at være aktive medborgere og fører til social eksklusion i hverdagen. Sammenhængen mellem handicap og fattigdom er bredt anerkendt og understreges i 2011-udgaven af World Report on Disability. Mennesker med handicap har handicapspecifikke behov, der skal tilgodeses for at sikre, at vi kan deltage i samfundet og udøve vores grundlæggende rettigheder. DH arbejder rettighedsbaseret nationalt, regionalt som globalt for at fremme samfund, hvor ingen lades i stikken.

Her på siden kan du læse om: