Du er her:

Personer med handicap nævnes specifikt i Verdensmålene

Handicaporganisationerne verden over – også DH - har de sidste to år arbejdet intensivt på at få personer med handicap nævnt i de nye mål.

Personer med handicap er selvfølgelig ligesom alle andre omfattet af Verdensmålene. Det er dog erfaringen af personer med handicap negligeres, hvis ikke målgruppen specifikt nævnes. Da FN i år 2000 vedtog 2015 målene var et af målene at alle børn i verden skulle have adgang til grunduddannelse i år 2015. Status i år 2015 er at 9 ud af 10 børn får en grunduddannelse, men dykker men ned i de resterende 10% så udgør børn og unge med handicap en overvældende for stor del af gruppen.

Derfor har handicaporganisationerne verden over koordineret deres arbejde og aktiviteter for at sikre, at dette ikke ville gentage sig. DH har blandt andet arbejdet tæt sammen med International Disability Alliance (IDA) og European Disability Forum (EDF) om at opnå et godt resultat.

I Verdensmålene nævnes personer med handicap 7 steder:

 • Mål 4. Kvalitetsuddannelse, : 
  • Delmål 4.5: I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.
  • Delmål 4.a: Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.
 • Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk bæredygtighed:
  • Delmål 8.5: Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap.
 • Mål 10. Mindre ulighed:
  • Delmål 10.2: Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status.
 • Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:
  • Delmål 11.2: Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer – til en pris, der er til at betale. Vi skal også forbedre vejsikkerheden, især ved at udvide den offentlige transport, med særligt hensyn til udsatte grupper, kvinder og børn, handicappede og ældre.
  • Delmål 11.7: Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre og handicappede.
 • Mål 17. Partnerskaber for handling:
  • Delmål 17.17: Inden 2020 skal vi blive bedre til at støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet til at indsamle statistik af høj kvalitet og gøre data tilgængelige. Tallene skal være opdaterede og pålidelige og kunne sorteres efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrantstatus, handicap, geografisk placering samt andre informationer, der er relevante i de enkelte landes situation. Også de mindst udviklede lande og små udviklings-østater skal have bedre støtte til at opnå denne statistiske kapacitet.

Derudover refereres der indirekte til personer med handicap i:

 • Målsætninger vedr. personer i udsatte situationer (6)
 • Universelle målsætninger (16)
 • Målsætninger vedr. diskrimination (2)

 

Delmål 8.5 Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Delmål 10.2 Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle

Delmål 11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Delmål 11.7 Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum

Delmål 17.17 Der skal opfordres til effektive partnerskaber