Du er her:

Hvad mener DH om FN's Verdensmål?

Relevans og sammenhæng med øvrige rettigheder

Målene er relevante både lokalt, nationalt, i partnerlande, regionalt og globalt.

Vi ser FN's verdensmål i sammenhæng med menneskerettigheder generelt, alle menneskerettighedskonventioner, og Handicapkonventionen i særdeleshed. FN's verdensmål er et redskab, der med fordel kan anvendes i en systematisk forfølgelse af opfyldelse af menneskerettigheder.

Alle mål er indbyrdes relaterede, og DH anderkender vigtigheden og betydningen af alle mål for kloden som sådan, og alle mennesker der bebor den. Dog fokuserer DH på en række udvalgte mål, hvor der er et særligt behov for at sikre målopfyldelse for personer med handicap. Vi ser FN's verdensmål i sammenhæng med DH’s handlingsplan nationalt, og med den af Udenrigsministeriet godkendte strategi for DH’s internationale arbejde.

Mål, som DH har særligt fokus på

Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål 17 om globale partnerskaber fokuserer vi på som strukturelle mål, der kan sikre at handicapbevægelsen lokalt, nationalt, i partnerlande, regionalt og globalt har indflydelse på, hvordan der arbejdes for implementering af målene. Udover disse fokuserer vi særligt på de følgende mål:

- Mål 1: Afskaf fattigdom

- Mål 2: Afskaf sult

- Mål 3: Sundhed og trivsel

- Mål 4: Kvalitetsuddannelse

- Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

- Mål 6: Rent vand og sanitet

- Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

- Mål 10: Mindre ulighed

- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Monitorering og handicapspecifikke faktorer

Vi fokuserer på disaggregeret data- og statistikindsamling samt verdensmålenes indikatorer, særligt de handicapspecifikke, i monitoreringen af, hvordan det går med målopfyldelsen i forhold til at fremme vilkårene for personer med handicap.

Vi er opmærksomme på, at der ikke er handicapspecifikke indikatorer ved alle de mål, hvor der er behov for det. Vi søger at skabe opmærksomhed for målopfyldelsen for personer med handicap ved alle relevante mål. Vi har i særdeleshed opmærksomhed på mål 1 om afskaffelse af fattigdom, der ikke har en handicapspecifik indikator.

Vigtigheden af partnerskaber og national handlingsplan

Vi har fortsat fokus på hvilke parter, vi med fordel kan samarbejde med for at realisere FN's verdensmål med fokus på personer med handicap. Der er behov for en national handicappolitisk handlingsplan, der systematisk relaterer indsatser til menneskerettigheder og FN's verdensmål.