Du er her:

Mål 16. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

16.1 - Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt.

16.2 - Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

16.3 - Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau. Samtidig skal vi sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt.

16.4 - Inden 2030 skal vi i betydelig grad begrænse ulovlige strømme af penge og våben. Vi skal blive bedre til at opspore stjålne genstande og få dem tilbage til de rette ejere, og vi skal bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.

16.5 - Vi skal markant nedbringe omfanget af korruption og bestikkelse af alle slags.

16.6 - Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7 - Vi skal sikre, at vi tager beslutninger på en responsiv, inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.

16.8 - Vi skal gøre udviklingslandenes deltagelse i de overstatslige organisationer bredere og stærkere.

16.9 - Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering.

16.10 - Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.

16.a - Vi skal styrke de relevante nationale institutioner for at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet. Det skal blandt andet ske gennem internationalt samarbejde, og kapaciteten skal især styrkes i udviklingslandene.

16.b - Vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger for bæredygtig udvikling.

 

Læs også Udenrigsministeriets oversættelse af Verdensmål 16.

Du kan også læse indikatorerne for Verdensmålene og se hvad der måles på når vi skal se om vi opnår målene.