Du er her:

#LeaveNoOneBehind

Se den synstolkede version af videoen "This is not Deene" her.

Ingen skal lades i stikken i opfyldelsen af Verdensmålene

Da FN formulerede de 17 Verdensmål, afgav de også et løfte om ikke at lade nogen i stikken. Det løfte kommer til udtryk i princippet ”leave no one behind”, der gælder på tværs af alle 17 Verdensmål og 169 delmål.

Princippet anerkender, at FN’s forudgående 2015-mål primært fokuserede på gennemsnitstal – eksempelvis hvor mange mennesker, der blev løftet ud af fattigdom, fik andel i uddannelse og sundhed – men ikke så på, hvorvidt marginaliserede grupper fik del i fremgangen.

Erfaringerne med 2015-målene viste, hvor meget der kan opnås ved at fokusere ressourcerne på fælles mål, men også hvor let marginaliserede grupper kan overses i bestræbelserne på at nå de ambitiøse mål. Princippet ”leave no one behind” skal derfor sikre, at udviklingen omfatter alle, herunder personer med handicap, som udgør langt den største af de marginaliserede grupper.

Princippet ”leave no one behind” udgør et vigtigt element i det rettighedsbaserede arbejde, og understreger vigtigheden af et stærkt fokus på at skabe bedre vilkår for personer med handicap, hvis målene skal indfries.

Hvorfor inkludere personer med handicap?

Læs mere om inklusion af personer med handicap i udviklingsarbejdet på denne side. Her ligger også DH's folder med gode råd til at inkludere personer med handicap i det internationale udviklingsarbejde.