Du er her:

Handicapkonventionen

Handicapkonventionen er et centralt omdrejningspunkt for DH's arbejde, både i Danmark og det internationale udviklingsarbejde. Konventionens artikler er løftestang og referenceramme for de holdninger og retninger for udvikling, som DH og DHs partnere i udviklingslande peger på.

DH er engageret i at få handicapaspektet tilgodeset i FN's institutioner og behandlinger under alle komiteer, der evaluerer opfyldelsen af menneskerettigheder.

Det er særligt arbejdet med FN's Handicapkonvention, der gennem de seneste år har fyldt. Danmark er blevet eksamineret for første gang efter ratificeringen af konventionen. DH har prioriteret arbejdet med denne eksamination højt, bl.a. ved at koordinere udarbejdelsen af en civilsamfundsrapport til Handicapkomiteen og ved at mødes med komiteen op til regeringens møde med komiteen.

Gennem menuen til venstre findes information om Handicapkonventionen, om konventionen i Danmark og det arbejde DH udfører for at følge op på FN's konventioner