Du er her:

Arbejdet i Danmark

DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. Derfor arbejder DH målrettet med at synliggøre forskellige tiltag og initiativer overfor centrale interessenter, beslutningstagere og organisationer både på lokalt, regionalt og nationalt.

Lokalt

I de enkelte kommuner arbejder DH også med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Gennem lokalafdelinger forsøger DH at påvirke lokalpolitikere og kommunale embedsmænd til at lave politik og lovgivning, der understøtter et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Læs mere: