Du er her:

Globalt

DH er på flere forskellige niveauer meget engageret i at få handicapaspektet tilgodeset i FN's institutioner.

Noget af DHs arbejde er også at bedømme om Danmark lever op til sine forpligtelser dels i forhold til Handicapkonventionen og dels en bredere vurdering i forhold til alle de konventioner Danmark har underskrevet.

DH har senest arbejdet med Danmarks første eksamination efter ratificeringen af konventionen: 

DH har bidraget med afsnit og input til andre civilsamfundsrapporter til eksempelvis Børnekomiteen og Kvindekomiteen.

Læs også om DHs arbejde med at vurderer Danmarks status på implementeringen af alle konventioner Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR).