Du er her:

Nyt fra FN’s Handicapkomite

Ved møderne i september har FN’s Handicapkomite vedtaget to nye ”General Comments”.

Den ene General Comment omhandler Konventionens artikel 24. Denne General Comment har overskriften ”Retten til inkluderende uddannelse”.

Den anden General Comment omhandler Konventionens artikel 6. Denne General Comment har overskriften ”Kvinder og piger med handicap”.

Begge General Comments er på engelsk og kan findes via dette link: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx