Du er her:

Den ugandiske regering eksamineret af FN's Handicapkomite

Uganda har ratificeret FN’s handicapkonvention og har dermed forpligtet sig til regelmæssigt at sende rapporter til Handicapkomiteen.

Derfor har den ugandiske regering udarbejdet en rapport, hvori de gør rede for, hvor langt man er med at etablere lige muligheder for personer med handicap i Uganda og sendt denne til Handicapkomiteen. Ligeledes har den ugandiske handicapbevægelse udarbejdet og indsendt en rapport. På baggrund af disse rapporter, samt en konsultation med repræsentanter fra handicapbevægelsen var Ugandas regering til “eksamen” hos FN Komiteen i Geneve i Schweiz den 7. og 8. april.

Komiteens medlemmer er uafhængige eksperter i handicapspørgsmål, og inkluderer bla. DH’s tidligere formand Stig Langvad. Handicapkomiteen stillede regeringen byger af spørgsmål og bad om uddybende forklaringer til rapporten. Regeringen blev blandt andet spurgt til hvordan den vil sikre, at handicaporganisationer konsulteres, når en relevant politik skal udarbejdes, og hvordan de har tænkt sig at sikre, at organisationerne bliver en del af implementering og monitoreringen af denne. Regeringen blev også spurgt, hvad den konkret har gjort for at måle og facilitere rapporteringen af vold mod kvinder og børn med handicap, samt bedt om at fremlægge statistisk data på indrapporterede sager. Regeringsrepræsentanterne svarede efter bedste evne omend det ofte var mangelfuldt.

Det forventes, af Handicapkomiteens anbefalinger til at styrke implementeringen af Handicapkonventionen i Uganda offentliggøres omkring d. 23. april.

Handicapbevægelsen i Uganda venter i spænding på om deres hovedprioriteter er med på listen over anbefalinger. Håbet er, at handicaporganisationerne kan anvende anbefalingerne som ramme om arbejdet for at forbedre forhold og muligheder for personer med handicap i Uganda.

Danske Handicaporganisationer (DH) var til stede under Komiteens møde med civilsamfundet og mødet med den ugandiske regering. Udover selve anbefalingerne fra FN’ Handicapkomite er DH blevet bekræftet i vigtigheden af, at handicapbevægelsen er forberedt ordentlig på at monitorere konventionens implementering, skrive rapporterne og ikke mindst til mødet med FN’s handicapkomite, hvilket DH sammen med the International Disability Alliance har støttet den Ugandiske handicap bevægelse i. 

Læs mere om FN’s Handicapkomite og Handicapkonventionen her