Du er her:

Artikel 3: Generelle principper

Konventionens principper er:

  • a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
  • b) Ikke-diskrimination
  • c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
  • d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
  • e) Lige muligheder
  • f) Tilgængelighed
  • g) Ligestilling mellem mænd og kvinder
  • h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet.