Du er her:

Artikel 8: Bevidstgørelse

 1. Deltagerstaterne forpligter sig til at vedtage umiddelbare, effektive og passende foranstaltninger til:
  • a) at øge bevidstheden i hele samfundet, herunder i familien, om personer med handicap, og at skabe respekt for de rettigheder og den værdighed, der tilkommer personer med handicap,
  • b) at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap, herunder stereotyper, fordomme og skadelig praksis på grund af køn og alder, på alle livsområder,
  • c) at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.
 2. Foranstaltninger med henblik herpå omfatter:
  • a) iværksættelse og opretholdelse af effektive offentlige bevidstgørende kampagner, der er beregnet til:
   • i) at skabe forståelse for de rettigheder, der tilkommer personer med handicap,
   • ii) at fremme en positiv holdning til og større samfundsmæssig bevidsthed om personer med handicap,
   • iii) at fremme anerkendelsen af færdigheder, fortrin og evner hos personer med handicap samt deres bidrag til arbejdspladsen og arbejdsmarkedet,
  • b) fremme – på alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder hos alle børn fra en tidlig alder – af en holdning af respekt i forhold til de rettigheder, der tilkommer personer med handicap
  • c) tilskyndelse til alle medier om at fremstille personer med handicap på en måde, der er i overensstemmelse med denne konventions formål,
  • d) fremme af uddannelsesordninger, der skal øge bevidstheden om personer med handicap og deres rettigheder.