Du er her:

Handicapkonventionen i Danmark

Den 30. marts 2007 underskrev Danmark og 83 andre lande Handicapkonventionen. Dermed forpligtede de sig til at arbejde frem mod ratifikation af konventionen, dvs. ændre i deres lovgivning og vedtage nye love og tiltag, der forbedrer rettigheder for personer med handicap og forhindrer diskriminering. Den 28. maj 2009 besluttede et enigt folketing at ratificere (tilslutte sig) Handicapkonventionen. Tillægsprotokollen blev siden ratificeret den 23. september 2014. Læs mere om hvad den danske stat har forpligtet sig til at gøre.

Overvågning af regeringen

De lande, der har ratificeret FN’s handicapkonvention, forpligter sig til regelmæssigt at sende rapporter til Handicapkomiteen (læs om Handicapkomiteen her). I rapporten redegøres der for, hvor langt landet er kommet med at etablere lige muligheder for personer med handicap. Første rapport skal sendes 2 år efter at landet har ratificeret konventionen, herefter hvert 4 år. Handicapkomiteen læser landenes rapporter og kommer med forslag anbefalinger,  der styrker implementeringen i de enkelte lande.

Læs:

Personer med handicaps rettigheder overvåges også gennem andre kanaler. For at sikre at menneskerettighederne overholdes og forbedre menneskerettighederne i praksis har FN udviklet et overvågningssystem kaldet  Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review/UPR). Her evaluerer regeringerne hinanden og denne proces involverer alle de menneskerettighedskonventioner, som landet har ratificeret. Læs mere om den Universelle Periodiske Bedømmelse.