Du er her:

Om FN's Handicapkonvention

Mennesker med handicap er dækket af alle menneskerettighedskonventionerne, men det er ikke lykkedes at sikre opfyldelse af rettighedder i samme grad som for andre borgere. Derfor udarbejdede og vedtog FN den 13. december 2006 en særlig konvention med fokus på rettigheder for mennesker med handicap – i daglig tale FN's Handicapkonvention.

Formål

Handicapkonventionens mål er at sikre, at mennesker med handicap har samme rettigheder som andre borgere. Konventionen anviser, hvordan disse rettigheder skal forstås og omsættes til gavn for mennesker med handicap. Der er således ikke tale om nye rettigheder, men om at fokusere på handicapvinklen i forhold til de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

FN's Handicapkonvention er en nyudvikling ved at indeholde den mest vidtrækkende sammenfletning af borgerligt-politiske og økonomisk-socialt-kulturelle rettigheder.

Handicapkonventionen er et centralt omdrejningspunkt for DH's arbejde, både i Danmark og udviklingsarbejdet i det Globale Syd.

Læs mere:

  • Læs Handicapkonventionen - delt op i de enkelte artikler
  • Bærende principper, der er gennemgående og skal anvendes uanset hvilket samfundsområde, der er tale om - f.eks. inklusion på arbejdsmarkedet, sundhed, kultur og fritid, aktivt medborgerskab mv.
  • FN's Handicapkomite og overvågning af Handicapkonventionen: Her findes blandt andet retningslinjer for komiteens arbejde og rapportering til komiteen, general comments (komiteens udlægning af hvordan bestemte artikler eller principper i konventionen skal forstås) og komiteens anbefalinger til de lande, der er blevet behandlet.
  • FN's sekretariat for Handicapkonventionen: Her findes et overblik over antallet af lande, der har ratificeret konventionen og tillægsprotokollen, handicaprelevante nyheder fra FN og en kalender over internationale handicapbegivenheder.