Du er her:

Flygtninge i Norduganda

Mennesker med handicap bliver ofte glemt i konfliktområder hvor "survival of the fittest" hersker - og når freden kommer bliver de overset og har få chancer for at opbygge et nyt liv, uden hjælp.

Se alle DH's film om at projekter blandt flygtninge med handicap