Du er her:

Personer med handicap i udviklingslande

Ikke hjælpeløse, men møder barrierer

Det er vigtigt ikke at opfatte personer med handicap som hjælpeløse, der skal have medlidenhed og ynk, men som individer med rettigheder, der bliver forhindret i at være en aktiv del af samfundet og som oplever at blive udstødt, fordi de oplever fysiske, kommunikative og holdningsmæssige barrierer, der forhindrer dem i at deltage på lige fod med andre.

Opbygge selvværd og bekæmpe fordomme

For at skabe bæredygtig forandring for personer med handicap er det vigtigt, at et udviklingsprojekt indebærer aktiviteter, der opbygger selvtillid og selvværd blandt personer med handicap og samtidig fokuserer på at bekæmpe samfundsfordomme.

Bekæmpe arbejdsløshed og stigma

Personer med handicap kan ikke betragtes som en homogen gruppe i forhold til indflydelse, deltagelse i samfundet og indkomst. Alligevel er størstedelen af personer med handicap i udviklingslande både arbejdsløse, udstødte og stigmatiserede. Det er vigtigt, at gøre personer med handicap og deres pårørende i stand til selv at kræve deres ret og arbejde for at nedbryde barrierer for på den måde at sikre, at menneskerettighederne overholdes.