Du er her:

International Strategi 2019-21

Handicaporganisationerne i Danmark har sammen lavet strategien Internationalt udviklingssamarbejde for inklusion af mennesker med handicap 2019-21. Strategien udgør fundamentet for det internationale udviklingssamarbejde, som de danske handicaporganisationer er involveret i. Strategien tilbyder fælles retning og værdisæt for alt internationalt udviklingssamarbejde, som handicaporganisationerne er, eller ønsker at blive, engageret i.

Det gælder både for projekter under Handicappuljen og DH's projekter med partnere, ligesom strategien dækker oplysningsarbejde, kapacitetsopbygning, arbejde for fremme af inklusion af mennesker med handicap i anden dansk udviklingsbistand og indflydelse på globale policy-processer.

Formålet med den danske handicapbevægelses internationale udviklingssamarbejde er at skabe varige, positive forandringer i levevilkår, deltagelse og inklusion for mennesker med handicap.

Find strategien i linket til højre.

Andre politikker og delstrategier

DH har desuden vedtaget en række politikker og delstrategier om bl.a. partnerskaber, ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af korruption. De gælder ikke alene for DH's eget udviklingsarbejde men også for de bevillinger, som bliver givet gennem Handicappuljen.

| Læs mere om de øvrige politikker og strategier.