Du er her:

International Strategi 2019-21

Internationalt Udviklingssamarbejde for Inklusion af Mennesker med Handicap

Handicaporganisationerne i Danmark har sammen udarbejdet strategien, som udgør fundamentet for det internationale udviklingssamarbejde, som de danske handicaporganisationer er involveret i. Strategien tilbyder fælles retning og værdisæt for alt internationalt udviklingssamarbejde, som handicaporganisationerne er, eller ønsker at blive, engageret i.

Både projekter under Handicappuljen og DH's projekter med partnere, samt oplysningsarbejde, kapacitetsopbygning, arbejde for fremme af inklusion af mennesker med handicap i anden dansk udviklingsbistand og indflydelse på globale policy-processer er indeholdt i strategien.

Del strategien i din organisation og med jeres partnere

Hent den fulde strategi øverst i boksen her til højre.

Find en oversigt med de væsentligste elementer af strategien i A3-format på dansk her, og på engelsk her.

Find samme oversigt i et format på to sider på dansk her og på engelsk her.

Oversigtsteksten i tilgængelig form (word) findes på dansk her og på engelsk her.

Og find en PowerPoint præsentation, som du kan bruge når du fortæller andre i din organisation om strategien, på dansk her og på engelsk her.

Andre politikker og delstrategier

DH har desuden vedtaget en række politikker og delstrategier om bl.a. partnerskaber, ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af korruption. De gælder ikke alene for DH's eget udviklingsarbejde men også for de bevillinger, som bliver givet gennem Handicappuljen.

| Læs mere om de øvrige politikker og strategier.