Du er her:

International Disability Alliance (IDA)

Fokus og medlemmer

International Disability Alliance (IDA) er et netværk af globale og regionale handicaporganisationer. IDA arbejder for at fremme implementeringen af FN’s handicapkonvention verden over. Samtidig har IDA fokus på at handicapkonventionen overholdes i FNsystemet. IDA fungerer som en forenet repræsentant og stemme for personer med handicap.

Website

http://www.internationaldisabilityalliance.org/en