Du er her:

Samarbejde i Norden

Handicaporganisationernes Nordiske Råd

DH samarbejder på nordisk plan med vore søsterorganisationer fra Finland, Sverige, Norge, Island og  Færøerne. Vi mødes i Handicaporganisationernes Nordiske Råd, hvor vi udveksler erfaringer og synspunkter.

Rådet for nordisk samarbejde om funktionshindringer

Rådet for nordisk samarbejde om funktionshindringer er et rådgivende og politikskabende organ under Nordisk Ministerråd.

Rådet får opgaver fra Nordisk Ministerråd, men har også ret til selv at tage initiativ til spørgsmål og opgaver, som rådet finder væsentlige i forhold til det nordiske samarbejde inden for funktionsnedsættelse.

Læs mere om rådet her